torsdag 21. oktober 2010

DORA, THE EXPLORER

Posted by Picasa

Jeg har gått noen runder med meg selv om hva jeg mener om barn og pc. I grunnen har jeg tenkt at mine fine små gutter skal holdes unna en computer så lenge som mulig. Jeg vil ikke ha to barn som sitter klistret til en skjerm mange timer om dagen.

Da naboen flyttet for et par måneder siden, arvet vi en "Dora"-pc som de hadde kjøpt i England. Det ble selvfølgelig kjempestas i heimen da eldstemann fikk sin egen bærbare pc, selv om guttungen enda ikke har fylt 4... Noen restriksjoner måtte selvfølgelig innføres, ellers hadde han nok sittet hvert eneste ledige minutt (unntatt når Dora går på barnetv...).

Det er noen spill og unødvendige funksjoner og ikke alt forstod han på egenhånd siden forklaringene var på engelsk. Men etterhvert som jeg har sittet sammen med gutten på kveldene når minstemannen har lagt seg, må jeg si at den pc'en har lært guttungen mye. Han ble god til å telle og har lært seg hvordan tallene fra 0 til 9 ser ut. Han har lært seg alfabetet og kan bokstavene når de kommer i alfabetisk rekkefølge. Nå jobber han med å finne ut hvordan hver enkelt bokstav ser ut i ukronologisk rekkefølge. Så alt i alt må jeg si at jeg har blitt mer og mer glad i "Dora" og sett nytten av "henne".

Jeg hørte på radioen for kort siden hvor en professor påstod at barnetv til tider var mer nyttig enn å lese en bok for ungen din. Jeg forstå tanken, selv om jeg nok synes den er satt litt på spissen... Men eldstemann har for alvor blitt en explorer på bokstaver og tall etter at "Dora" kom i hus...